Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (núm. 699)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2014
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Unitat de Presidència- Àrea Gabinet de Presidència i Planificació

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar