Tècnic/a superior administració especial (núm. 706)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2014
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A1
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior
Adscripció: 
Unitat gestora de comptabilitat- Àrea d'Intervenció

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar