Administratiu/iva (BF221)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Laboral
Adscripció: 
Organisme Autònom BASE - Gestió d'Ingressos

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar