Administratiu/iva (número 749)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració general, subescala administrativa
Adscripció: 
Registre de Factures – Unitat de Comptabilitat i Pressupost – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2015
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Reservada a Discapacitats
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar