Auxiliar tècnic/a especialista (L512004)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C2L
Adscripció: 
Cultura - Àrea Servei d'Assistència al Ciutadà

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 19 de juny de 2015, s'ha deixat sense efecte la inclusió d'aquesta plaça en l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2015.