Tècnic/a auxiliar (L303048)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
Assistència en Recursos Humans a Ens Locals - Gestió de Recursos Humans - Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per mitjà d'acord  de la Junta de Govern, de data 19 de juny de 2015, s'ha ampliat l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2015 amb la inclusió d'aquesta plaça laboral.