Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit jurídic) (número 690)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Unitat de Secretaria Intervenció Municipal - Àrea Servei d'Assistència Municipal
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2015
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Caducada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 30 de novembre de 2018, s'ha declarat caducada aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2015.