Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (número 561)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Unitat Projectes i Gestió Econòmica - Projectes Europeus - Projectes Europeus i Regió del Coneixement - Àrea Gabinet de Presidència i Planificació
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2015
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició