Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (número 626)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions - Àrea de Serveis Interns

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició