Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (número 715)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Unitat de Planificació i Gestió Financera – Servei de Tresoreria – Àrea Tresoreria
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2015
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar