Tècnic/a mitjà/ana en informàtica (número 105)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Operatives – Aplicacions Informàtiques – Àrea de Coneixement i Qualitat
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2015
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Caducada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 30 de novembre de 2018, s'ha declarat caducada aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2015.