Tècnic/a mitjà/ana (L209035)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A2L
Adscripció: 
Unitat de Comunicació - Àrea Gabinet de Presidència i Planificació
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2018 >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Caducada
 
Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 30 de novembre de 2018, s'ha declarat caducada aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2015.