Tècnic/a superior d'administració especial (número 143)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2015
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A1
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior
Adscripció: 
Planificació i Organització – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Segona modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2015
Enllaç al BOP
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2015
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar