Administratiu/iva (número 694)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració general, subescala administrativa
Adscripció: 
Unitat d’Ingressos i BOP – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2016
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar