Administratiu/iva (número 696)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració general, subescala administrativa
Adscripció: 
Administració – Turisme Costa Daurada – Organisme Autònom Patronat de Turisme

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar