Administratiu/iva (número 759)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració general, subescala administrativa
Adscripció: 
Comunicació – Àrea Gabinet de Presidència i Planificació
Modificació de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2019 >
Enllaç al BOP
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2016
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Caducada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 3 de desembre de 2019, s'ha declarat caducada aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2016.