Auxiliar tècnic/a (número 642)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C2
Escala / Cos: 
Administració especial, serveis especials, comeses especials
Adscripció: 
Relacions Institucionals i Protocol – Àrea Gabinet de Presidència i Planificació
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2016
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar