Auxiliar tècnic/a (número L515007)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C2L
Adscripció: 
Serveis Operatius – Serveis Generals – Àrea Serveis Interns
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2016 >
Enllaç al BOP
Modificació de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2019 >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Caducada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 3 de desembre de 2019, s'ha declarat caducada aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2016.