Auxiliar tècnic/a (número L515010)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C2L
Adscripció: 
Selecció i Provisió – Planifi cació i Organització – Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar