Capatàs/assa (número L306005)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
Brigada Parc Maquinària – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar