Mestre/a d’educació especial (números L204018 i L204015)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A2L
Adscripció: 
CEE Sant Rafael – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició