Ofi cial administratiu/iva (número L304031)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
Administració i Gestió d’Informació General – Àrea Servei d’Assistència Municipal

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar