Tècnic/a auxiliar (número L303054)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
Ocupació – Ocupació i Emprenedoria – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2016
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 30 de novembre de 2018, s'ha exclós aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2016.