Tècnic/a especialista (número 655)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració especial, serveis especials, comeses especials
Adscripció: 
Gestió Administrativa – Gestió de Serveis Generals – Àrea Serveis Interns

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar