Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 750)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Comptabilitat Analítica i Gestió d’Actius – Unitat de Comptabilitat i Pressupost – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2016
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar