Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 750)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Comptabilitat Analítica i Gestió d’Actius – Unitat de Comptabilitat i Pressupost – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció
Modificació de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2019 >
Enllaç al BOP
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2016 >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Caducada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 3 de desembre de 2019, s'ha declarat caducada aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2016.