Tècnic/a mitjà/ana en informàtica (número L209039)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A2L
Adscripció: 
Administració Electrònica – Aplicacions Informàtiques – Àrea de Coneixement i Qualitat

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

En curs