Tècnic/a superior d’administració especial (número 67)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A1
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior
Adscripció: 
Servei de Tresoreria – Àrea Tresoreria

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

En curs