Tècnic/a superior d’administració especial (número 703)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2016
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A1
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior
Adscripció: 
Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició