Administratiu/iva (número 698)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració general, subescala administrativa
Adscripció: 
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Àrea del Servei d’Assistència Municipal
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar