Administratiu/iva (número BF240)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
Contractació i Compres - OA BASE Gestió d'Ingressos
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per decret de la Presidenta de la Diputació de Tarragona es va resoldre excloure aquesta plaça de l’Oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2017