Administratiu/iva (número BF244 i BF247)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
OA BASE Gestió d’Ingressos
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
2
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar