Educador/a d’educació especial (números L15)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
CPEE Sant Rafael – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 26 de gener de 2018, s'ha exclós aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2017.