Mestre/a de taller (número 287)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, serveis especials, comeses especials
Adscripció: 
CPEE Sant Jordi – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 30 de novembre de 2018, s'ha exclós aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2017.