Oficial administratiu/iva (número L3)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
Gestió Econòmica i Nòmina – Planificació i Organització – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2017
Enllaç al BOP
Modificació al BOPT >
Enllaç al BOP
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 16 de juny de 2020, s'ha exclós aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2017.