Oficial administratiu/iva (número L9)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
Secretaria Intervenció Municipal – Àrea SAM
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar