Oficial primera (conductor/a) (número L8)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C2L
Adscripció: 
Serveis Operatius – Serveis Generals – Àrea Serveis Interns
Modificació al BOPT >
Enllaç al BOP
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada

Per mitjà d'acord de la Junta de Govern, de data 16 de juny de 2020, s'ha exclós aquesta plaça de l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2017.