Oficial primera (números L11 i L12)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C2L
Adscripció: 
Brigada Comarques Nord – Conservació – Àrea SAT
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2017
Enllaç al BOP
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
2
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar