Pianista acompanyant (número L103095)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A1L
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola i Conservatori de Música de Reus – Escola i Conservatori de Música de Reus – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Modificació de l'oferta pública
Enllaç al BOP
Modificació de l’oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2017 >
Enllaç al BOP
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició