Professor/a d’escola d’art i disseny (números L104014 i L106002)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A1L
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona – Escola d’Art i Disseny de Tarragona – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
2
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar