Tècnic/a especialista (número 650)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració especial, serveis especials, comeses especials
Adscripció: 
Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori
Publicació al BOPT
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar