Tècnic/a especialista (número 762)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar
Adscripció: 
Formació – Desenvolupament de RH – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2017 >
Enllaç al BOP
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2017 >
Enllaç al BOP
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar