Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 778)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
BOP – Unitat d’Ingressos i BOP – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2017
Enllaç al BOP
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar