Tècnic/a mitjà/ana en business intelligence (número L209027)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A2L
Adscripció: 
Dades i Anàlisi – Aplicacions Informàtiques – Àrea de Coneixement i Qualitat
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2017
Enllaç al BOP
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició