Tècnic/a superior informàtic (número L4)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2017
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
A1L
Adscripció: 
Arquitectures Software – Aplicacions Informàtiques – Àrea de Coneixement i Qualitat
Modificació oferta pública d'ocupació corresponent l'exercici 2017
Enllaç al BOP
Publicació al BOPT >
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar