Organització d'activitats formatives

Informació

Accedeix a totes les activitats formatives

La unitat de Formació organitza activitats formatives de diferents tipus destinades principalment al personal dels ens locals i seguim al teu costat amb recursos virtuals perquè puguis continuar des de casa amb la teva formació.

 • Pla AFEDAP 2020 / Formacions no presencials organitzades en temps de confinament VIDEOGRAVACIONS:

La Unitat de Formació del SAM de la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i l'ACM, per tal de donar continuïtat a l'activitat formativa en temps de confinament, hem organitzat de manera conjunta tot un seguit d'activitats formatives en modalitat videoconferència, AQUÍ pots visualitzar les VIDEOGRAVACIONS de les Webinars:

 Gestionades per la Diputació de Tarragona

 Comunicació saludable durant la crisi actual / Data: 15 d´abril (sessió) 15 d'abril (consultes)

 Gestió de l’endeutament / Dates: 20 i 27 d´abril

 Introducció al Control Intern / Data: 23 d’abril

 Objectius de la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera / Dates: 24 i 29 d’abril

 Tècniques de relaxació en temps de confinament / Data; 5 de maig

 Gestió saludable de la incertesa / Data: 18 de maig

 Automotivació i lideratge en temps de crisi / Data: 19 de maig

 Comunicació saludable a l'àmbit professional durant la crisi actual / 22 de maig

Gestionades per la Diputació de Lleida

 Novetats de la llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic / Dates: 14, 16, 17, 21, 23, 28, 30 d’abril (de 9.30 a 11.30 h) i 27 d’abril (de 12 a 14 h)

 Transparència i protecció de dades / Dates: 15 (sessió), 15 (consultes), 17, 20, 22, 24 i 30 d’abril

 Gestionades per la Diputació de Girona

 Pressupostari bàsic: visió de conjunt d’un pressupost / Dates: 14 (sessió), 14 (consultes), 21 i 28 d’abril

 Procediment administratiu / Dates: 22 d’abril de 9.30 a 11.30 h. i 29 d’abril i 6 de maig de 12 a 14 h.

 Gestionades per l'ACM

 Com ser més eficient i viure en el teletreball. Bones pràctiques. Edició 1 / Data: 16 d’abril

 Com afrontar una reunió en el teletreball . Recomanacions i eines pràctiques. Edició 2 / Data: 16 d’abril 

 Com ser més eficient i viure en el teletreball. Bones pràctiques. Edició 2. / Data: 20 d’abril

 Com afrontar una reunió en el teletreball.  Recomanacions i eines pràctiques. Edició 2 / Data: 20 d’abril

 Com ser més eficient i viure en el teletreball. Bones pràctiques. Edició 3 / Data: 30 d’abril

 Com afrontar una reunió en el teletreball. Recomanacions i eines pràctiques. Edició 3 / Data: 30 d’abril
 

ALTRES WEBINARS - VIDEOGRAVACIÓ:

Autogestió emocional i mental davant la crisi actual" / Data: 3 d'abril (sessió), 3 d'abril (Consultes)

 

 • Cursos amb l’INAP:
  La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb l’INAP (Institut Nacional de Administración Pública), organitza cursos a través del Centre d'Estudis Locals, creat a partir de l'acord subsrit entre l'INAP i la Diputació de Tarragona a l'any 2001. L’objectiu del Centre és impulsar les estratègies i actuacions dirigides a reforçar la formació dels empleats públics al servei de les administracions.
 • Jornades
  La Diputació de Tarragona organitza jornades, seminaris i sessions informatives amb l’objectiu general d’oferir informació de les noves normatives que afecten a l’Administració local.
 • Màsters i Postgraus en col·laboració amb la URV-UAB
  Des de l’any 1993 s’organitzen, en col·laboració amb la UAB, la URV i la Fundació URV, màsters i postgraus, amb la finalitat d’oferir formació especialitzada per a la capacitació professional de titulats universitaris superiors, amb l'objectiu d'accedir als llocs de treball al servei de l’administració local de Catalunya.
 • Altres activitats formatives
  La Unitat de Formació col·labora amb altres institucions organitzant activitats formatives destinades a empleats públics i a altres tipus de públics.
 • Comunitats d'aprenentatge
  Si sou un grup de persones que treballeu als ens locals de la demarcació de Tarragon i Terres de l'Ebre i voleu compartir informació, continguts i documents o treballar de forma cooperativa un projecte o resoldre una problemàtica, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Formació. Us donarem suport i us ajudarem.
Qui ho gestiona: 
Formació
A qui es dirigeix: 
Fonamentalment al personal al servei dels ens locals