Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona

Memòria i annexos

 • Introducció [PDF]
 • Estat i criteris de disseny de la xarxa local [PDF]
 • Definició de les carreteres que formaran part de la xarxa local [PDF]
 • Anàlisi dels dèficits de la xarxa local [PDF]
 • Priorització de les actuacions [PDF]
 • Aspectes normatius i de gestió [PDF]
 • Equip redactor [PDF]
 • Annexos [PDF]

Estudis complementaris

 • Introducció [PDF]
 • Estat de la xarxa local actual [PDF]
 • Anàlisi dels camins [PDF]
 • Anàlisi dels costos [PDF]
 • Avaluació de la inversió [PDF]
 • Programa quadriennal d'inversions [PDF]
 • Recodificació i nova denominació [PDF]
 • Sistema d'informació geogràfica [PDF]

Plànols

 • Xarxa de carreteres [PDF]
 • Camins a incorporar a la xarxa local [PDF]
 • Priorització de les actuacions [PDF]
 • Nova codificació de la xarxa local de carreteres [PDF]
 • Xarxa local proposada [PDF]

Catàleg de camins

 • Camins del grup 1a - Camp de Tarragona [PDF]
 • Camins del grup 1b - Camp de Tarragona [PDF]
 • Camins del grup 2 - Camp de Tarragona [PDF]
 • Camins del grup 1a - Terres de l'Ebre [PDF]
 • Camins del grup 1b - Terres de l'Ebre [PDF]
 • Camins del grup 2 - Terres de l'Ebre [PDF]