Pla Zonal (pendent d'aprovació definitiva)

El Pla Zonal és un document per planificar les actuacions de millora de la xarxa local de carreteres que gestiona la Diputació durant el període de vigència del Pla (16 anys en dues fases de 8 anys).

El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió ordinària de data 31 gener de 2014 va aprovar inicialment el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Actualment està pendent d'aprovació definitiva.

Té dos objectius bàsics :

1. Establir oficialment la llista de carreteres que formen la xarxa local amb possibilitat d'incloure els camins municipals que fan funció de carretera

2. Establir les prioritats en les actuacions de les obres de millora de la xarxa segons les disponibilitats pressupostàries

  1. Memòria i annexos
  2. Estudis complementaris
  3. Plànols
  4. Catàleg de camins
Galeria d'imatges