Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents
Preguntes més freqüents

Convocatòries derivades de l'oferta pública d'ocupació

Oferta pública d’ocupació

Borses de treball

La Diputació de Tarragona no té una borsa general de treball.

El que hi ha són llistes de reserva, que tenen la consideració de llistes de persones aspirants per cobrir, en règim d’interinatge o contracte temporal, places vacants per fer front a substitucions o a situacions temporals. Totes aquestes llistes surten de les diverses borses de treball que es realitzen a la corporació.

En casos excepcionals i urgents, la Diputació podrà seleccionar aspirants a través del Servei d'Ocupació de Catalunya.
 

Galeria d'imatges