Preguntes més freqüents en relació la COVID-19

A continuació responem les consultes més habituals derivades d'aquests canvis:

 

SI SOC UN AJUNTAMENT, QUÈ FAIG...

 • Si tenim concedida i justificada una subvenció i volem saber quan es realitzarà el seu pagament?

​La Diputació treballa per realitzar el pagament de les subvencions concedides i justificades. En cas de dubte, podeu enviar un correu electrònic a tresoreria@dipta.cat.

 • Si he de presentar sol·licitud o justificació en relació amb qualsevol subvenció?

​La tramitació de les convocatòries de subvencions a ens locals s’ha reprès i els tràmits es realitzen exclusivament per mitjans electrònics. Cal consultar a la seu electrònica, l’apartat “Serveis ens locals” per a conèixer l’estat de tramitació de cada convocatòria i els tràmits disponibles en cada moment.

 • Si ja he presentat documentació en relació amb una subvenció?

La tramitació administrativa dels procediments corresponents a subvencions es desenvolupa amb normalitat i les resolucions corresponents es publiquen a la seu electrònica o es notifiquen individualment.

 • Si estic pendent de rebre els pagaments i bestretes per part de BASE?

La Diputació garanteix els serveis bàsics i continuarà fent aquests pagaments per evitar problemes de tresoreria als ens locals.

 • Si al meu terme municipal tinc una incidència relacionada amb la xarxa viària de la Diputació?

El Servei d’Asstència al Territori funciona amb total normalitat i garanteix el serveid'assistència per poder resoldre qualsevol incidència amb els procediments habituals.

 • Si necessito publicar o consultar informació relacionada amb el meu ajuntament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP T)?

El BOP T es continua publicant amb normalitat. Les trameses es realitzen de forma habitual. El canal de contacte és el correu electrònic ebop@dipta.cat. Hi podeu indicar un número de telèfon i us trucarem en cas necessari.

 • Si vull sol·licitar assistències al Servei d'Assistència Municipal (SAM)?

Pots sol·licitar-ho amb normalitat a través de la seu electrònica. No obstant això, no es garanteix que es pugui donar resposta en el termini habitual.

 • Si necessito contactar amb un secretari interventor?

Pots contactar amb ells, preferentment, per correu electrònic. Trobaràs les adreces de correu a l'e-SAM. En el correu que enviïs hauràs d'indicar un telèfon perquè puguin posar-se en contacte amb tu.

 •  Si vull sol·licitar una assistència d'ACTIO?

Has d'enviar un correu electrònic a sam.actio@dipta.cat, tot indicant un número de telèfon perquè es puguin posar en contacte amb tu.

 • Si vull rebre una assistència de suport tècnic del SAM?

A l'e-SAM trobaràs els correus electrònics de les diferents unitats (suport comptable, jurídic, RLT, activitats, padró, medi ambient, salut pública, enginyeria, arquitectura...). Has d'enviar un correu electrònic indicant un número de telèfon perquè es puguin posar en contacte amb tu. 

 • ​ Si vull optar a una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020?

Has de presentar la teva planificació quadriennal i les sol·licituds de les actuacions incloses l'any 2020 abans del 30 de juny de 2020, seguint els tràmits disponibles a la seu electrònica.

 • ​ Si vull suport per poder realitzar el ple de l’Ajuntament telemàticament?

Pots posar-te en contacte per telèfon o correu electrònic amb el Servei d’Assistència Municipal: usim@dipta.cat o a sam.actio@dipta.cat

 • Si vull presentar una sol.licitud de subvenció del SAM?

Si la convocatòria està publicada a la seu electrònica la pots presentar dins dels terminis  que s’indiquen.

 • Si vull presentar una justificació de subvenció del SAM?

Els terminis s’han ampliat mitjançant diferents resolucions per no perjudicar la tramitació, però de forma voluntària la pots presentar electrònicament. En cas de dubte pots consultar a les unitats gestores.

 • ​Si treballo per l’administració local i vull continuar formant-me?

El Servei d’Assistència Municipal segueix amb la seva tasca formativa per internet. Podeu consultar tots els cursos a dipta.cat/formació

 

No hem resolt el teu dubte?

 

SI SOC UNA ENTITAT, QUÈ FAIG...

 • Si necessito publicar o consultar el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP T)?

El BOP T es continua publicant amb normalitat. Les trameses es realitzen de forma habitual. El canal de contacte és el correu electrònic ebop@dipta.cat.  Hi podeu indicar un número de telèfon i us trucarem en cas necessari.

 • Si he de presentar sol·licitud o justificació o qualsevol altra documentació en relació amb qualsevol subvenció?

​Actualment és possible la presentació de documentació a través de la seu electrònica (sol·licitud genèrica), del servei postal o de manera presencial a partir de l’1 de juny, a l’oficina de registre del Palau de la Diputació, amb cita prèvia que cal demanar telefònicament (977 296 617) o per correu electrònic (registregeneral@dipta.cat).

 • Si ja he presentat documentació en relació amb una subvenció?

La tramitació administrativa dels procediments corresponents a subvencions es desenvolupa amb normalitat i les resolucions corresponents es publiquen a la seu electrònica o es notifiquen individualment.

 • Si tenim concedida i justificada una subvenció i volem saber quan es realitzarà el seu pagament?

​La Diputació treballa per realitzar el pagament de les subvencions concedides i justificades. En cas de dubtes podeu enviar un correu electrònic a tresoreria@dipta.cat.

No hem resolt el teu dubte?

SI SOC UN PROVEÏDOR, QUÈ FAIG...

 • Si he presentat una factura d'un servei ja realitzat i justificat?

  La Diputació treballa per agilitar els pagaments de les factures electròniques registrades. En cas de dubtes podeu enviar un correu electrònic a tresoreria@dipta.cat.

 • Si he de presentar una factura d'un servei ja realitzat i justificat?

Pots presentar-la electrònicament amb normalitat. En cas de dubte, pots enviar un correu electrònic a comptabilitat@dipta.cat o trucar al telèfon 609587281.

 • Si estic pendent de la resolució de la tramitació d'un contracte?

​L’aixecament de la suspensió dels terminis per a la tramitació del contractes administratius es va produir amb la publicació del RDL 17/2020, de 5 de maig. Des d’aleshores s’han reiniciat els còmputs dels terminis dels contractes que estaven en licitació.

 • Si he de fer de fer un  ingrés d’un aval o una devolució?

​Cal enviar un correu electrònic a tresoreria@dipta.cat i concertar cita previa per fer aquest servei de forma presencial.

No hem resolt el teu dubte?

COM A CIUTADÀ/ANA, QUÈ FAIG...

 

 • Si he de pagar una multa a BASE?

El pagament pot fer-se des de la seu electrònica de BASE, des d’un caixer automàtic o des de les plataformes de les entitats financeres.

 • Els tributs municipals, quan i com els puc pagar?

El calendari fiscal per aquest 2020 s’ha modificat. Consulta els nous terminis i les modalitats de pagament a www.base.cat. A partir del 8 de juny t’atendrem a l’oficina de BASE del teu municpi i, a partir del 15 de juny, s’obriran els punts d’atenció de BASE.

 • Si sóc un usuari de TINET i necessito assistència tècnica?

​Pots sol·licitar assistència tècnica a través del formulari web que trobaràs a www.tinet.cat o a través del correu electrònic tecnics@tinet.cat.

 • Si formo part o estic interessat en alguns dels processos selectius convocats per la Diputació de Tarragona?

​Per Decret de la Presidència de data 1 de juny de 2020, número 2020-0001782, s’ha resolt reprendre els tràmits administratius dels processos selectius i les proves que es poden realitzar telemàticament. Es manté la suspensió, fins a l’últim quadrimestre de 2020, de les proves dels processos selectius que no es poden fer en aquest moment i que es realitzaran sempre que les circumstàncies permetin garantir la seguretat de les persones aspirants i de les que foment part dels tribunals qualificadors i comissions de valoració.

Trobareu tota la informació en l'apartat de Processos selectius d'aquesta web i en cada una de les convocatòries.

 •  Si necessito presentar alguna documentació?

​ Actualment és possible la presentació de documentació a través de la seu electrònica (sol·licitud genèrica), del servei postal o de manera presencial a partir de l’1 de juny, a l’oficina de registre del Palau de la Diputació, amb cita prèvia que cal demanar telefònicament (977 296 617) o per correu electrònic (registregeneral@dipta.cat).

 • Si necessito consultar el Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona (BOP T)?

El BOP T es continua publicant amb normalitat.

 • Quan tornaran a obrir les Escoles d'Art i Disseny, les Escoles i Conservatoris de Música i els Centres d'Educació Especial de la Diputació?

L’obertura dels centres d’educació està supeditada a les instruccions que dicti el Departament d’Educació.  Les preinscripcions per al proper curs es faran preferentment de forma telemàtica. Podeu consultar els terminis als webs de les escoles d’art i disseny, dels conservatoris i/o dels col·legis d’educació especial o bé contactant per telèfon o correu electrònic amb els diferents centres.

 •  Quan es podrà visitar el Museu d’Art Modern?

Pots visitar el Museu d’Art Modern de la Diputació virtualment a la web del MAMT. El proper mes de juliol obrirà el museu amb les mesures que garanteixin la seguretat dels visitants.

 •  Quan obrirà l’Arxiu General de la Diputació?

L’Arxiu General estarà tancat fins al 4 de juliol. Tanmateix es poden realitzar consultes telemàtiques i accedir als fons documentals de l’Arxiu mitjançant la instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica de la Diputació o bé enviant una sol·licitud normalitzada per correu postal o missatgeria al Registre General

 • Quan obrirà l’Auditori Diputació?

La seva obertura està prevista el setembre del 2020.

 • Puc seguir els plens de la Diputació?

Els plens ara són telemàtics i es poden seguir en directe a través d’internet mitjançant un enllaç a Youtube que trobareu a la pàgina web de la Diputació abans de l’inici de la sessió.

No hem resolt el teu dubte?

 

COM A ALUMNE/A O FUTUR ALUMNE/A DELS CENTRES D'EDUCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ, QUÈ FAIG...

 • Si vull cursar un cicle de Grau Superior de les Escoles d’Art i Disseny a Tarragona, Reus i Tortosa el proper curs 2020/2021?

Si reuneixes els requisits o t’has inscrit a les proves d’accés, has de realitzar la preinscripció preferentment de forma telemàtica del 10 al 17 de juny a través del web del Departament d'Educació. També es podrà fer presencialment al centre amb cita prèvia del 15 al 17 de juny. Trobareu més informació sobre la preinscripció i la resta de tràmits necessaris a EstudiarArtiDisseny.cat

 • Si vull preinscriure'm per accedir a les Escoles de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa?

Encara no s'ha obert el període d'inscripció per a les Escoles de Música. T'informarem a través de la pàgina web dels centres: ECM Tarragona, ECM Reus i ECM Tortosa.

No hem resolt el teu dubte?

 

 • Vies de contacte

Si tens algun altre dubte sobre les mesures aplicades, pots contactar amb la Diputació via:

Galeria d'imatges