Principis Estratègics: Missió, Visió i Valors

Entenem els Principis Estratègics com a declaracions bàsiques que permetran visualitzar el marc general de l’estratègia de la Diputació de Tarragona, en el seu format més essencial.

La Missió, determinarà la finalitat de la corporació; la Visió, el futur desitjable, és a dir, el lloc on es vol arribar; i els valors, les actituds de les persones que permeten assolir els mandats estratègics de manera eficient.

Els Principis Estratègics es configuren de la següent manera:

Missió

La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als Municipis i a les Comarques,

 • oferint serveis d'assistència als ajuntaments per facilitar la gestió de les seves competències en col·laboració amb els Consells Comarcals i amb la Generalitat de Catalunya
 • cercant el desenvolupament equilibrat i sostenible del territori, igualant-lo en oportunitats i
 • contribuint a la millora de la qualitat de vida i benestar de les persones

en cooperació amb totes les administracions i amb altres agents socials.

Visió

La Diputació de Tarragona vol ser un agent efectiu de transformació de la realitat i de generació de noves oportunitats, posant l’accent en:

 • la innovació cap a una administració local excel·lent i transparent
 • la reorientació i desenvolupament del nostre model socioeconòmic i
 • la millora de les condicions de vida de les persones del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Valors

La nostra missió s'assoleix posant en pràctica els valors següents:

 • Integritat: mantenir amb fermesa la coherència interna per ser confiable.
 • Relacions interpersonals: generar el clima emocional adequat per establir una bona relació amb tots els grups d’interès.
 • Treball en equip: generar un comportament de col·laboració entre els membres de l’organització per facilitar l’assoliment dels objectius.
 • Millora contínua: impulsar una actitud de millora i innovació personal i col·lectiva per millorar l'organització.
 • Assolir resultats: promoure l'obtenció de resultats equilibrats i estar motivat per aconseguir-los.
 • Transparència: garantir la transparència en la gestió i en l'ús dels recursos que la societat posa a la nostra disposició.

Diccionari de Competències

El Diccionari de Competències de la Diputació és una conseqüència del Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona i de la definició dels nous valors corporatius que l'acompanyen.

 

Galeria d'imatges